Aktualności

Aktualności

Kolejne utrudnienia w dojeździe do GWDA sp. z o.o.
17.07.2018

Kolejne utrudnienia w dojeździe do GWDA sp. z o.o.

W tym tygodniu kierowców czekają kolejne utrudnienia, z powodu remontu linii kolejowej Poznań - Piła. Chwilowo zamknięte będą aż trzy przejazdy, dwa w Pile: Na Leszkowie i ul. Młodych oraz jeden w Dziembówku.
Jak poinformował projektant i wykonawca „Modernizacji Linii Kolejowej nr 354 Poznań Główny – POD Chodzież – Piła Główna” firma PORR S.A. jako pierwszy, bo już w dniach 17 i 18 lipca zamknięty ma być przejazd kolejowy w Dziembówku, na skrzyżowaniu z drogą gminną.

Przeczytaj więcej
Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w GWDA sp. z o.o.
11.07.2018

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w GWDA sp. z o.o.

W dniu wczorajszym, odbyła się w naszej spółce wizyta "Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi" w ramach projektu "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".
Owa grupa robocza, obejmuje 21 specjalistów z różnych instytucji, takich jak:
Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urzędy Marszałkowskie czy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Przeczytaj więcej
Obchodziliśmy
04.07.2018

Obchodziliśmy "Międzynarodowy dzień bez foliówek"

W dniu dzisiejszym, przeprowadziliśmy na „dużym rynku” akcję, wpisującą się w obchody „Międzynarodowego dnia bez foliówki”.
Pracownicy naszej oczyszczalni, edukowali pilan robiących zakupy, jak szkodliwe dla środowiska jest korzystanie z wszechobecnych torebek foliowych.

Przeczytaj więcej
Taryfa dla Gminy Szydłowo na lata 2018-2021
26.06.2018

Taryfa dla Gminy Szydłowo na lata 2018-2021

W dniu dzisiejszym, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgodszczy z dnia 25 maja 2018 r., w życie weszła nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłowo na okres najbliższych 3 lat.

 

Przeczytaj więcej
GWDA na
28.05.2018

GWDA na "Niskoemisyjnej Pile"

W miniony weekend, podczas odbywającego się na pilskiej wyspie pikniku „Niskoemisyjna Piła”, mieliśmy okazję przedstawić nasze pomysły wspierające ideę niskoemisyjności.

Przeczytaj więcej
GWDA w rejestrze BDO
09.05.2018

GWDA w rejestrze BDO

Informujemy o wpisaniu GWDA sp. z o.o. do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego: 000009560.
W związku z powyższym prosimy o wpisywanie ww. numeru rejestrowego w kartach przekazania odpadów.

Przeczytaj więcej
GWDA z certyfikatem ISO 14001:2015
01.03.2018

GWDA z certyfikatem ISO 14001:2015

Miło nam zawiadomić, iż GWDA sp. z o.o. uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Środowiskiem według Normy ISO 14001:2015.
Norma ta jest uznanym na całym świecie dokumentem, potwierdzającym sprawną i udaną operacyjną ochronę środowiska.
Dla porządku dodajmy, iż certyfikacja objęła odbiór i oczyszczanie ścieków, przetwarzanie odpadów, produkcję i sprzedaż nawozów organicznych i środków poprawiających właściwości gleby.

Przeczytaj więcej
GWDA na konferencji dot. Projektu Doradztwa Energetycznego
22.02.2018

GWDA na konferencji dot. Projektu Doradztwa Energetycznego

1 lutego br. w Pile odbyło się organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu spotkanie pod nazwą „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”.
Było to trzecie z cyklu spotkań o tym samym tytule, zorganizowane tym razem w Pile przy wsparciu Miasta Piła oraz Pilskiego Klastra Energetycznego.

Przeczytaj więcej
Powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE
02.02.2018

Powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe OZE

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy konsorcjum, mającej na celu wybudowanie na terenie GWDA sp.  z o.o. "Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w Pile".
W skład konsorcjum weszła GWDA sp. z o.o., PWSZ w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Projekt przewiduje stworzenie laboratorium symulacyjnego odnawialnych źródeł energii, szkoleń oraz edukacji w ramach studiów dualnych czy realizacji prac dyplomowych.

Przeczytaj więcej
GWDA w staraniach o Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015
18.12.2017

GWDA w staraniach o Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015

Informujemy, iż w dniach 15-16 grudnia 2017r., w GWDA sp. z o.o. odbył się audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN ISO 14001:2015.
Audyt przeprowadziła DQS Polska Sp. z o.o. z Warszawy, która zweryfikowała wewnętrzne procedury stosowane w GWDA sp. z o.o. pod kątem ich zgodności w zakresie ochrony środowiska.
Norma PN-EN ISO 14001:2015 obejmuje kryteria dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, których spełnienie przekłada się na skuteczniejsze osiąganie postawionych przed organizacją celów środowiskowych i ekonomicznych.

 

Przeczytaj więcej
Przekazanie Składowiska odpadów
06.11.2017

Przekazanie Składowiska odpadów

Informujemy, iż w związku z przekazaniem w dzierżawę instalacji Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), zlokalizowanego w Kłodzie, gmina Szydłowo, od dnia 31.10.2017 r. zarządzającym Składowiskiem jest Altvater Piła sp. z o.o. w Pile, ul. Łączna 4a.

W związku z powyższym, w sprawie przekazywania odpadów prosimy kontaktować się z firmą Altvater Piła sp. z o.o.

Przeczytaj więcej
GWDA sp. z o.o. z wyróżnieniem
19.10.2017

GWDA sp. z o.o. z wyróżnieniem "Produkt w obiegu"

Niezmiernie nam miło poinformować, iż otrzymaliśmy kolejne wyróżnienie. Zostało ono przyznane przez Ministra Środowiska w konkursie "Produkt w obiegu".

Przeczytaj więcej