GWDA na konferencji dot. Projektu Doradztwa Energetycznego
22.02.2018

GWDA na konferencji dot. Projektu Doradztwa Energetycznego

1 lutego br. w Pile odbyło się organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu spotkanie pod nazwą „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”.
Było to trzecie z cyklu spotkań o tym samym tytule, zorganizowane tym razem w Pile przy wsparciu Miasta Piła oraz Pilskiego Klastra Energetycznego.
Wśród prelegentów, zabierających głos na temat inwestycji na terenach północnej Wielkopolski, źródeł ich finansowania czy klastrów energii, był między innymi Prezes Zarządu GWDA sp. z o.o. - Tomasz Wojciechowski, występujący na konferencji jako przedstawiciel Lidera Pilskiego Klastra Energetycznego.
Tematyką jaka została poruszona przez Tomasza Wojciechowskiego, było przedstawienie planu stworzenia Gminy energetycznie samowystarczalnej, poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii.
Wsród pozostałych prelegentów byli m. in:  Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Kazimierz Kujda, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią – Prezes Andrzej Bobrowski i Stefan Pawlak.
Spotkanie to było doskonałą okazją, do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz samorządowych, spółek komunalnych oraz lokalnych przedsiębiorców.