24.09.2018

"Międzynarodowy dzień bez emisji" na oczyszczalni i nie tylko

21 września świętowaliśmy „Międzynarodowy dzień bez emisji”, podczas którego promowaliśmy takie działania jak:
1. Propagowanie zielonych źródeł energii. 
2. Brak spalania paliw, olejów, gazów oraz węgla. 
3. Eliminacja lub ograniczenie zużycia energii elektrycznej wygenerowanej przez paliwa kopalne
Pilską wersją obchodów w/w dnia była inicjatywa 3 spółek miejskich: GWDY, MZK oraz MWiK, które to stworzyły swoistą ścieżkę ekologiczną, na trasie której każda ze spółek edukowała grupę dzieci, jak we własnym zakresie wpływa na ograniczanie emisji i jakie korzyści dla środowiska są z tymi działaniami związane.
Nasza spółka pokazała „Zielone źródła energii na pilskiej oczyszczalni ścieków”, MZK Piła przedstawiło „Nowoczesną komunikację publiczną jako oręż w walce z niską emisją”, a MWiK zaprezentowało „Ogrody deszczowe”.
Każdy z przystanków usytuowany był w innych warunkach przyrody, ukazując różnorodność zagadnień z tą inicjatywą związanych.
Wycieczka odbyła się autobusem hybrydowym udostępnionym przez MZK Piła, a w podróży udział wzięły przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 13, oraz uczniowie „klasy patronackiej” GWDA sp. z o.o.