Aktualności

Aktualności

07.06.2019

"Ty też możesz zostać EKO-Bohaterem" nową akcją edukacyjną GWDA sp. z o.o.

Kto obrońcą jest przyrody - dba o oszczędzanie wody!
Stosując się do powyższego - 6 czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy cykl prelekcji "Ty też możesz zostać EKO-Bohaterem!".
Na przykładzie naszej książeczki edukacyjnej (przygotowanej specjalnie na tę okazję), będziemy uświadamiać najmłodszych, jak ważne w życiu człowieka jest środowisko i rozsądne korzystanie z jego zasobów.

Przeczytaj więcej
Przyjmowaliśmy delegację z Korei
23.05.2019

Przyjmowaliśmy delegację z Korei

22 maja 2019 r. gościliśmy w naszej spółce delegację Korei Południowej, na czele z prof. inżynierii chemicznej w College of Engineering na Uniwersytecie Hoseo, przewodniczącym Specjalnego Komitetu Energetycznego Chungnam Hydrogen Lee Taeck-Hong oraz Lee Soo-Young, dyrektorem ds. przemysłów przyszłości.
Goście mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi w naszej spółce, takimi jak pompy ciepła, farmą fotowoltaiczną oraz lampą hybrydową.
Podczas spotkania, profesor Lee Taeck-Hong przedstawił kroki podejmowane przez Koreę, w zakresie redukcji dwutlenku węgla do atmosfery na przykładzie inwestycji w elektromobilność.
Całe wydarzenie okazało się doskonałą okazją, do wymiany doświadczeń i zaprezentowania rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Przeczytaj więcej
Byliśmy na POWERGEN AFRICA
20.05.2019

Byliśmy na POWERGEN AFRICA

25 lutego 2019 r. została podpisana umowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości maksymalnie 55 000,00 zł na udział w wystawie marki Wielkopolska, podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, odbywającego się w dniach 14-16 maja 2019 r. w Kapsztadzie, RPA.
Powyższe dofinansowanie zostało przyznane w ramach Działania 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy "Gospodarna Wielkopolska".

Przeczytaj więcej
Punkt Odbioru Odpadów Zielonych nieczynny
14.05.2019

Punkt Odbioru Odpadów Zielonych nieczynny

informujemy, iż z powodu zmiany przepisów, z dniem 1 czerwca 2019 r. wstrzymujemy działalność ,,Punktu Odbioru Odpadów Zielonych”, zlokalizowanego w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4 (przy wjeździe na teren Spółki GWDA).
Odpady zielone odbierane będą od mieszkańców (w systemie workowym) przez Operatora Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z miejsca ich wytworzenia (z posesji).

Przeczytaj więcej
GWDA w
22.03.2019

GWDA w "grupie wodorowej"

Wydatnie korzystając z rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, GWDA sp. z o.o. jest wielkim orędownikiem tego typu technologii.
W czasach coraz większej świadomości społecznej, czymś naturalnym wydaje się być poszukiwanie nowych, niskoemisyjnych źródeł jej produkcji.
W związku z powyższym, Prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski był jednym z reprezentantów Gminy Piła, podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dotyczącego strategii realizacji rozwoju technologii wodorowych.

Przeczytaj więcej
GWDA z wyróżnieniem
07.03.2019

GWDA z wyróżnieniem

Inteligentne rozwiązania zawsze w cenie!
Chcielibyśmy poinformować, iż działalność GWDA sp. z o.o., po raz kolejny została zauważona na arenie ogólnokrajowej.
Przeprowadzona przez naszą spółkę inwestycja, polegająca na "Instalacji pomp ciepła do ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem z eksploatacji kotłowni olejowej" otrzymała prestiżowe wyróżnienie, zajmując III miejsce w konkursie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle.
Wręczenie nagrody odbyło się 28 lutego, podczas VII Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w Kielcach, a nagrodę odebrał Prezes Zarządu dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Przeczytaj więcej
Byliśmy obecni na konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych
29.11.2018

Byliśmy obecni na konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych

Zachęcanie instytucji, firm czy całych społeczeństw do zmiany swojego podejścia na myślenie „z drugiej ręki” nie jest łatwe.
Każdy rozsądny obywatel chciałby, aby świat przechodził w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ale czy jest to możliwe bez zmiany naszych przyzwyczajeń?
Czy świadomość społecznych i środowiskowych wartości „ponownego wykorzystania”, może pomóc w prowadzeniu ruchów konsumenckich?
Czy możemy zrobić więcej, aby „ponowne wykorzystanie” było bardziej atrakcyjne i wygodne?
Odpowiedzi na postawione wyżej pytania, mogliśmy usłyszeć na zorganizowanej przez RREUSE (Europejską Sieć Przedsiębiorstw Społecznych) konferencji „Uczynienie gospodarki o obiegu zamkniętym atrakcyjnym, wygodnym i globalnym”, której byliśmy dumnym uczestnikiem.

Przeczytaj więcej
Rusza budowa
09.11.2018

Rusza budowa "Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE"

8 listopada 2018 roku została podpisana umowa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.
Projekt ten, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł, zakłada utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany zostanie na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

Przeczytaj więcej
GWDA z
17.10.2018

GWDA z "Zielonym Feniksem"

Niezmiernie miło nam poinformować, iż działania spółki Gwda po raz kolejny zostały dostrzeżone na arenie ogólnokrajowej.
Tym razem doceniono "osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych".
Wręczenie nagrody odbyło się podczas X Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, kiedy to prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski odebrał z rąk byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego, wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody Zielonego Feniksa.
Wyróżnienie to otrzymały podmioty, w szczególny sposób zasłużone we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki w Polsce.

Przeczytaj więcej
GWDA z żądaniem sprostowania od Rady Powiatu w Pile
11.10.2018

GWDA z żądaniem sprostowania od Rady Powiatu w Pile

W nawiązaniu do Apelu Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem uciążliwości zapachowych, GWDA sp. z o.o. zwraca się do Rady Powiatu w Pile z żądaniem sprostowania.

Przeczytaj więcej
System dezodoryzacji w GWDA sp. z o.o.
14.09.2018

System dezodoryzacji w GWDA sp. z o.o.

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2017 r., został przez GWDA sp. z o.o., zakupiony system dezodoryzacji.
Inwestycja ta, o wartości blisko 145 tys. zł, ma na celu, dodatkowe zabezpieczenie mieszkańców, przed możliwością wystąpień okresowych uciążliwości zapachowych.
Kolejnym etapem tej inwestycji, była jej rozbudowa w drugiej połowie 2018 r. kiedy to zostały zainstalowane kolejne dmuchawy, o wartości blisko 100 tys. zł.
„Pomimo, iż na chwilę obecną, GWDA spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), to cały czas myślimy, jak być krok do przodu.
Dziś mogę z satysfakcją powiedzieć, iż krok ten został skutecznie wykonany.
Od zawsze czynimy starania, aby do minimum zniwelować uciążliwości, związane z prowadzeniem naszej działalności.
Działania te, są jedną z osi priorytetowych naszej spółki.” - podsumował Prezes GWDA sp. z o.o. – dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Przeczytaj więcej
24.09.2018

"Międzynarodowy dzień bez emisji" na oczyszczalni i nie tylko

21 września świętowaliśmy „Międzynarodowy dzień bez emisji”, podczas którego promowaliśmy takie działania jak:
1. Propagowanie zielonych źródeł energii. 
2. Brak spalania paliw, olejów, gazów oraz węgla. 
3. Eliminacja lub ograniczenie zużycia energii elektrycznej wygenerowanej przez paliwa kopalne
Pilską wersją obchodów w/w dnia była inicjatywa 3 spółek miejskich: GWDY, MZK oraz MWiK, które to stworzyły swoistą ścieżkę ekologiczną, na trasie której każda ze spółek edukowała grupę dzieci, jak we własnym zakresie wpływa na ograniczanie emisji i jakie korzyści dla środowiska są z tymi działaniami związane.

Przeczytaj więcej