Aktualności

Aktualności

GWDA w
22.03.2019

GWDA w "grupie wodorowej"

Wydatnie korzystając z rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, GWDA sp. z o.o. jest wielkim orędownikiem tego typu technologii.
W czasach coraz większej świadomości społecznej, czymś naturalnym wydaje się być poszukiwanie nowych, niskoemisyjnych źródeł jej produkcji.
W związku z powyższym, Prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski był jednym z reprezentantów Gminy Piła, podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dotyczącego strategii realizacji rozwoju technologii wodorowych.

Przeczytaj więcej
GWDA z wyróżnieniem
07.03.2019

GWDA z wyróżnieniem

Inteligentne rozwiązania zawsze w cenie!
Chcielibyśmy poinformować, iż działalność GWDA sp. z o.o., po raz kolejny została zauważona na arenie ogólnokrajowej.
Przeprowadzona przez naszą spółkę inwestycja, polegająca na "Instalacji pomp ciepła do ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem z eksploatacji kotłowni olejowej" otrzymała prestiżowe wyróżnienie, zajmując III miejsce w konkursie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle.
Wręczenie nagrody odbyło się 28 lutego, podczas VII Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w Kielcach, a nagrodę odebrał Prezes Zarządu dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Przeczytaj więcej
Byliśmy obecni na konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych
29.11.2018

Byliśmy obecni na konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych

Zachęcanie instytucji, firm czy całych społeczeństw do zmiany swojego podejścia na myślenie „z drugiej ręki” nie jest łatwe.
Każdy rozsądny obywatel chciałby, aby świat przechodził w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ale czy jest to możliwe bez zmiany naszych przyzwyczajeń?
Czy świadomość społecznych i środowiskowych wartości „ponownego wykorzystania”, może pomóc w prowadzeniu ruchów konsumenckich?
Czy możemy zrobić więcej, aby „ponowne wykorzystanie” było bardziej atrakcyjne i wygodne?
Odpowiedzi na postawione wyżej pytania, mogliśmy usłyszeć na zorganizowanej przez RREUSE (Europejską Sieć Przedsiębiorstw Społecznych) konferencji „Uczynienie gospodarki o obiegu zamkniętym atrakcyjnym, wygodnym i globalnym”, której byliśmy dumnym uczestnikiem.

Przeczytaj więcej
Rusza budowa
09.11.2018

Rusza budowa "Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE"

8 listopada 2018 roku została podpisana umowa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.
Projekt ten, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł, zakłada utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany zostanie na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

Przeczytaj więcej
GWDA z
17.10.2018

GWDA z "Zielonym Feniksem"

Niezmiernie miło nam poinformować, iż działania spółki Gwda po raz kolejny zostały dostrzeżone na arenie ogólnokrajowej.
Tym razem doceniono "osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych".
Wręczenie nagrody odbyło się podczas X Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, kiedy to prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski odebrał z rąk byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego, wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Nagrody Zielonego Feniksa.
Wyróżnienie to otrzymały podmioty, w szczególny sposób zasłużone we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki w Polsce.

Przeczytaj więcej
GWDA z żądaniem sprostowania od Rady Powiatu w Pile
11.10.2018

GWDA z żądaniem sprostowania od Rady Powiatu w Pile

W nawiązaniu do Apelu Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem uciążliwości zapachowych, GWDA sp. z o.o. zwraca się do Rady Powiatu w Pile z żądaniem sprostowania.

Przeczytaj więcej
System dezodoryzacji w GWDA sp. z o.o.
14.09.2018

System dezodoryzacji w GWDA sp. z o.o.

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2017 r., został przez GWDA sp. z o.o., zakupiony system dezodoryzacji.
Inwestycja ta, o wartości blisko 145 tys. zł, ma na celu, dodatkowe zabezpieczenie mieszkańców, przed możliwością wystąpień okresowych uciążliwości zapachowych.
Kolejnym etapem tej inwestycji, była jej rozbudowa w drugiej połowie 2018 r. kiedy to zostały zainstalowane kolejne dmuchawy, o wartości blisko 100 tys. zł.
„Pomimo, iż na chwilę obecną, GWDA spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), to cały czas myślimy, jak być krok do przodu.
Dziś mogę z satysfakcją powiedzieć, iż krok ten został skutecznie wykonany.
Od zawsze czynimy starania, aby do minimum zniwelować uciążliwości, związane z prowadzeniem naszej działalności.
Działania te, są jedną z osi priorytetowych naszej spółki.” - podsumował Prezes GWDA sp. z o.o. – dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Przeczytaj więcej
24.09.2018

"Międzynarodowy dzień bez emisji" na oczyszczalni i nie tylko

21 września świętowaliśmy „Międzynarodowy dzień bez emisji”, podczas którego promowaliśmy takie działania jak:
1. Propagowanie zielonych źródeł energii. 
2. Brak spalania paliw, olejów, gazów oraz węgla. 
3. Eliminacja lub ograniczenie zużycia energii elektrycznej wygenerowanej przez paliwa kopalne
Pilską wersją obchodów w/w dnia była inicjatywa 3 spółek miejskich: GWDY, MZK oraz MWiK, które to stworzyły swoistą ścieżkę ekologiczną, na trasie której każda ze spółek edukowała grupę dzieci, jak we własnym zakresie wpływa na ograniczanie emisji i jakie korzyści dla środowiska są z tymi działaniami związane.

Przeczytaj więcej
Obchodziliśmy
04.07.2018

Obchodziliśmy "Międzynarodowy dzień bez foliówek"

W dniu dzisiejszym, przeprowadziliśmy na „dużym rynku” akcję, wpisującą się w obchody „Międzynarodowego dnia bez foliówki”.
Pracownicy naszej oczyszczalni, edukowali pilan robiących zakupy, jak szkodliwe dla środowiska jest korzystanie z wszechobecnych torebek foliowych.
Jako ekologiczną alternatywę, mieszkańcom proponowano torby materiałowe, w pełni biodegradowalne i kompostowalne reklamówki, zapoznawano bliżej z działalnością GWDA sp. z o.o., oraz zachęcano do wypełnienia testu wiedzy, na temat ogromu szkód wyrządzanych środowisku poprzez masową produkcję „foliówek”.
Nagrodami za odpowiednią ilość poprawnych odpowiedzi, była oczywiście satysfakcja, jak również spółkowe kubki GWDA sp. z o.o.
Event cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a stoisko przez 4 godziny prowadzenia akcji odwiedziło kilkaset osób.
Cieszymy się iż nasi mieszkańcy wykazali się wrażliwością na losy środowiska naturalnego, a jednocześnie świadomością zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z jego zasobów.

Przeczytaj więcej
GWDA na
28.05.2018

GWDA na "Niskoemisyjnej Pile"

W miniony weekend, podczas odbywającego się na pilskiej wyspie pikniku „Niskoemisyjna Piła”, mieliśmy okazję przedstawić nasze pomysły wspierające ideę niskoemisyjności.
Zaprezentowaliśmy elektryczne pojazdy, którymi nasi pracownicy poruszają się na terenie spółki.
Ich zaletą jest brak emisji szkodliwych substancji do środowiska, jako że zasilane są one w pełni energią elektryczną, którą wytwarzamy za pomocą naszych paneli słonecznych.
Mieszkańcy z dużym zainteresowaniem przybywali do naszego stoiska, aby zobaczyć pojazdy z bliska, zadać pytanie czy nawet poczuć się w roli kierowcy, a trzeba przyznać że chętnych nie brakowało.
Oprócz stricte edukacyjnego charakteru imprezy, na naszym stoisku usytuowana była również siedziba Repair Cafe Piła, gdzie za darmo można było otrzymać pomoc, w postaci naprawy zepsutych przedmiotów.
Żelazko, jeansy czy stępione noże, to tylko niektóre z przedmiotów otrzymujących „drugie życie”.

Przeczytaj więcej
GWDA z certyfikatem ISO 14001:2015
01.03.2018

GWDA z certyfikatem ISO 14001:2015

Miło nam zawiadomić, iż GWDA sp. z o.o. uzyskała certyfikat wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Środowiskiem według Normy ISO 14001:2015.
Norma ta jest uznanym na całym świecie dokumentem, potwierdzającym sprawną i udaną operacyjną ochronę środowiska.
Dla porządku dodajmy, iż certyfikacja objęła odbiór i oczyszczanie ścieków, przetwarzanie odpadów, produkcję i sprzedaż nawozów organicznych i środków poprawiających właściwości gleby.

Przeczytaj więcej
GWDA na konferencji dot. Projektu Doradztwa Energetycznego
22.02.2018

GWDA na konferencji dot. Projektu Doradztwa Energetycznego

1 lutego br. w Pile odbyło się organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu spotkanie pod nazwą „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”.
Było to trzecie z cyklu spotkań o tym samym tytule, zorganizowane tym razem w Pile przy wsparciu Miasta Piła oraz Pilskiego Klastra Energetycznego.
Wśród prelegentów, zabierających głos na temat inwestycji na terenach północnej Wielkopolski, źródeł ich finansowania czy klastrów energii, był między innymi Prezes Zarządu GWDA sp. z o.o. - Tomasz Wojciechowski, występujący na konferencji jako przedstawiciel Lidera Pilskiego Klastra Energetycznego.
Tematyką jaka została poruszona przez Tomasza Wojciechowskiego, było przedstawienie planu stworzenia Gminy energetycznie samowystarczalnej, poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii.

Przeczytaj więcej