Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
30.12.2019

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów  (w tym wystawianie i potwierdzanie KPO oraz KPOK) prowadzi się tylko i wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.
W zawiązku z powyższym, cały obieg dokumentów będzie odbywał się wyłącznie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Poniżej przedstawiamy krótki instruktaż, związany z przyjmowaniem odpadów przez naszą Spółkę od dnia 1 stycznia 2020r.

SKRÓCONA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ODPADÓW