Briefing prasowy w Centrum OZE
08.08.2019

Briefing prasowy w Centrum OZE

W dniu wczorajszym na terenie naszej spółki odbył się briefing prasowy, dotyczący realizacji inwestycji „Budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.
Fakt zaawansowanych prac budowlanych - postawienia paneli fotowoltaicznych oraz kontenera biurowego, w którym prowadzone będą badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii, był dobrą okazją do przekazania informacji z "placu budowy".

Uczestnikami briefingu byli Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, oraz członkowie konsorcjum, Kierownik Pracowni Matematyki Fizyki i Chemii PWSZ prof. nadzw. dr Stanisław Różański, oraz Prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski.
Podczas spotkania, zostały zaprezentowane postępy w realizacji inwestycji, jak również przedstawiono jej główne założenia, jakimi są: konkurencyjna gospodarka regionu pilskiego, wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły czy optymalizacja gospodarki energetycznej przedsiębiorstw.

Przypominamy, iż 8 listopada 2018 roku została podpisana umowa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.

Projekt ten, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł, zakłada utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, i został zrealizowany na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.