Byliśmy obecni na konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych
29.11.2018

Byliśmy obecni na konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych

Zachęcanie instytucji, firm czy całych społeczeństw do zmiany swojego podejścia na myślenie „z drugiej ręki” nie jest łatwe.
Każdy rozsądny obywatel chciałby, aby świat przechodził w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ale czy jest to możliwe bez zmiany naszych przyzwyczajeń?
Czy świadomość społecznych i środowiskowych wartości „ponownego wykorzystania”, może pomóc w prowadzeniu ruchów konsumenckich?
Czy możemy zrobić więcej, aby „ponowne wykorzystanie” było bardziej atrakcyjne i wygodne?

Odpowiedzi na postawione wyżej pytania, mogliśmy usłyszeć na zorganizowanej przez RREUSE (Europejską Sieć Przedsiębiorstw Społecznych) konferencji „Uczynienie gospodarki o obiegu zamkniętym atrakcyjnym, wygodnym i globalnym”, której byliśmy dumnym uczestnikiem.
W dniach 22-23 listopada, wysocy rangą przedstawiciele komisji europejskich, instytucji, władz publicznych, prywatnego przemysłu i przedsiębiorstw społecznych, prezentując poglądy skutecznie dzielili się swoimi doświadczeniami.
Wszystko po to, aby stymulować coraz bardziej zyskującą na znaczeniu dyskusję, dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, docieraniem z jej przesłaniem do społeczności lokalnych, oraz badaniu roli przedsiębiorstw społecznych w tej swoistej transformacji.
​Czując na sobie odpowiedzialność, która spoczywa na takich przedsiębiorstwach jak nasze, cieszymy się, iż doświadczenia i wiedza zdobyta podczas tego niezwykłego wydarzenia, pozwoli nam na przeniesienie i wprowadzanie na nasze lokalne realia, projektów o charakterze zarówno edukacyjnym, ekologicznym jak i prospołecznym.