Strefa klienta

Przejdź do strony: gwda gate
Przejdź do strony: Sieci kanalizacyjne
Przejdź do strony: Oferta kompostowni

Cennik towarów na rok 2020

Nazwa produktu/usługi netto 2020 VAT brutto 2020 PKWiU
NAWÓZ ORGANICZNY KOMPROL/KOMPROL 30 8,00 zł/Mg 8% 8,64 zł/Mg 20.15.80.0
ORGANICZNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY KOMPROL PG 7,00 zł/Mg 8% 7,56 zł/szt. 20.15.80.0

Informujemy iż sprzedaż Gleby-Humus została zawieszona do odwołania.

Ceny obejmują koszty załadunku na terenie zakładu, ceny nie obejmują kosztów transportu.
Dopuszcza się również możliwość negocjacji cen dla stałych odbiorców i sprzedaż na indywidualnych warunkach cenowych.
Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem, ze sprzedającego na kupującego przechodzi w momencie opuszczenia terenu sprzedającego - brama zakładu (Incoterms 2010 EXW).

Cena za przyjęcie odpadów o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) od firm dostarczających odpady wynosi 90,00 zł netto/Mg (97,20 zł brutto / Mg).
Cena dotyczy odpadów o średnicy gałęzi, konarów do 15 cm, wolnych od zanieczyszczeń innymi odpadami.

Odpady biodegradowalne – gałęzie i korzenie drzew i krzewów o średnicy powyżej 15 cm  - odpad wymaga rozdrobnienia - cena kalkulowana oddzielnie dla danej dostawy.
Ceny za inne odpady biodegradowalne ustalane są indywidualnie.