Strefa klienta

Przejdź do strony: gwda gate
Przejdź do strony: Sieci kanalizacyjne
Przejdź do strony: Oferta kompostowni

Ceny produktów kompostowania na 2022 rok

nazwa produktu ilość netto VAT brutto PKWiU
Nawozy organiczne: KOMPROL / KOMPROL 30
Organiczny środek poprawiający właściwiści gleby: KOMPOROL PG
pierwsze 1000 Mg 6,00 zł/Mg 8% 6,48 zł/Mg 20.15.80.0
od 1001 do 2000 Mg 5,00 zł/Mg 5,40 zł/Mg
od 2001 do 3000 Mg 4,00 zł/Mg 4,32 zł/Mg
powyżej 3000 Mg 3,00 zł/Mg 3,24 zł/Mg

Cena maleje po zakupie danej ilości produktu.
Ceny obejmują koszty załadunku produktu na terenie kompostowni, ceny nie obejmują kosztów transportu.
Odbiór produktów możliwy jest tylko i wyłącznie po podpisaniu stosownego porozumienia.
Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem, ze sprzedającego na kupującego, przechodzi w momencie opuszczenia terenu sprzedającego - brama zakładu (Incoterms 2010 EXW).

Cena za przyjęcie odpadów o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) od firm dostarczających odpady wynosi 144,00 zł netto/Mg (155,52 zł brutto / Mg).
Cena dotyczy odpadów o średnicy gałęzi, konarów do 15 cm, wolnych od zanieczyszczeń innymi odpadami.

Odpady biodegradowalne – gałęzie i korzenie drzew i krzewów o średnicy powyżej 15 cm  - odpad wymaga rozdrobnienia - cena kalkulowana oddzielnie dla danej dostawy.
Ceny za inne odpady biodegradowalne ustalane są indywidualnie.