Strefa klienta

Przejdź do strony: gwda gate
Przejdź do strony: Oferta kompostowni

Cena za przyjęcie odpadów o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) od firm dostarczających odpady wynosi 186,00 zł netto/Mg (200,88 zł brutto / Mg).
Cena dotyczy odpadów o średnicy gałęzi, konarów do 15 cm, wolnych od zanieczyszczeń innymi odpadami.

Odpady biodegradowalne – gałęzie i korzenie drzew i krzewów o średnicy powyżej 15 cm  - odpad wymaga rozdrobnienia - cena kalkulowana oddzielnie dla danej dostawy.
Ceny za inne odpady biodegradowalne ustalane są indywidualnie.

Przejdź do strony: Sprzedaż kompostu - Platforma licytacyjna