29.10.2019

Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii

2 października 2019 roku w siedzibie Spółki GWDA odbyła się uroczystość z okazji Zakończenia Budowy Centrum Badawczo- Rozwojowego OZE. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z umową podpisaną w dniu 8 listopada 2018 roku, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”. Całkowita wartość projektu wyniosła 848 657,17 zł, natomiast całkowita kwota dofinansowania 551 972,13 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 551 972,13 zł, a wkład własny GWDA sp. z o.o.: 137 993,05 zł.
Projekt zakładał utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany został na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

W ramach powyższych działań, na terenie Centrum OZE zostały wybudowane:
1. wieża wiatrakowa wraz turbiną siłowni wiatrowej o mocy 5kW,
2. kontener biurowy przeznaczony do badań nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii,
3. dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 sztuk o łącznej mocy 5 kW.

Ponadto Centrum zostało wyposażone między innymi w: mikroskop sił atomowych, symulator słońca, magazyn energii 10kWh oparty o 20 akumulatorów, dygestorium oraz multimetr laboratoryjny.
Podczas spotkania oprócz zaprezentowania samej inwestycji,  przedstawiono również jej główne założenia, takie jak konkurencyjna gospodarka regionu pilskiego oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły.