Kampania Uświadamiająca

Kampania Uświadamiająca

Kampania Uświadamiająca

Z końcem 2015 roku, GWDA sp. z o.o. wyszła z inicjatywą kampanii informacyjnej "Udrożnij myślenie - zmień złe nawyki", która to miała na celu szersze spojrzenie na temat prawidłowego korzystania z usług kanalizacyjnych. 
Rozpoczęta w 2015 roku, akcja kontynuowana była poprzez uświadamianie, zarówno dorosłych jak i młodszych użytkowników o negatywnych efektach nieprawidłowego korzystania z kanalizacji.
 
Akcja prowadzona była za pomocą ulotek, broszur informacyjnych i plakatów, na pogadankach w szkole kończąc.
Zwracamy się do wszystkich, spłukując w toalecie rzeczy, do których toaleta nie została przeznaczona - pozbywamy się problemu jedynie sprzed oczu, pozostawiając go głęboko w przyrodzie.
 
Zachęcamy - "Udrożnij myślenie - zmień złe nawyki"!