Kolejna prospołeczna inwestycja w Spółce GWDA
28.04.2021

Kolejna prospołeczna inwestycja w Spółce GWDA

Szanowni Państwo,
W trosce o komfort życia mieszkańców miasta Piły oraz pracowników spółki GWDA ukończyliśmy kolejną inwestycję mającą na celu redukcję potencjalnych uciążliwości odorowych z instalacji oczyszczalni. System antyodorowy dla punktów zlewczych oczyszczalni umożliwia ciągłą i automatyczną neutralizację gazów naturalnie powstających w ściekach, uniemożliwiając ich przedostanie się do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora do komory mokrej, gdzie oczyszczane jest z wszelkiego rodzaju pyłów i emulsji oraz osiąga wstępną wilgotność. Następnie powietrze przepuszczane jest przez złoże biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Na złożu następuje pochłanianie zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja. Złoże jest okresowo zraszane bieżącą wodą i w ten sposób utrzymuje wymaganą wilgotność. Do wody dozowane są niezbędne do rozwoju mikroflory pożywki i enzymy. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.