Letnia Szkoła Gospodarki o Obiegu zamkniętym
15.06.2017

Letnia Szkoła Gospodarki o Obiegu zamkniętym

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa, na niezwykle interesującą konferencję, organizowaną wspólnie z Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, oraz Nadnoteckim Instytutem w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się pod nazwą: „Letnia Szkoła Gospodarki o obiegu zamkniętym".

Konferencja odbywać się będzie w dniach 24 - 25 sierpnia 2017 r., w budynku Inwest-Parku w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8, a jej celem będzie zapoznanie słuchaczy, z założeniami koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Seria wykładów, naświetli słuchaczom odmienny od pospolitego system myślenia, na temat funkcjonowania naszej gospodarki. Ukazane zostanie, w jaki sposób gospodarka o obiegu zamkniętym, różni się od przyjętego status quo, oraz w jaki sposób można osiągnąć ekonomiczne, środowiskowe, jak i społeczne korzyści, wynikające z faktu przyjęcia takiego podejścia.

Formularz dotyczący wzięcia udziału w Letniej Szkole GOZ, wraz z warunkami zakwaterowania oraz agendą, dostępne są poniżej: