Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych.
Przyjęty i prawidłowo eksploatowany układ technologiczny umożliwia taki stopień oczyszczania ścieków, aby średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do zbiornika nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w przedmiotowym rozporządzeniu i założeniach projektowych, to jest:

BZT5 15 g O2 / m3 lub min. 90% redukcji
ChZTcr - 125 g O2 / m3 lub min. 75% redukcji
zawiesina ogólna - 35 g / m3 lub min. 90% redukcji
azot ogólny - 10 g N / m3 lub min. 70-80% redukcji
fosfor ogólny - 1 g P / m3 lub min. 90% redukcji

Schemat technologiczny oczyszczalni

 

Przejdź do strony: Układ technologiczny oczyszczalni