Pilski Klaster Energetyczny
24.10.2019

Pilski Klaster Energetyczny

11 września 2017 roku podpisane zostało pierwsze w regionie Porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii i wewnętrznej sieci dystrybucyjnej.
Obecnie w skład Klastra wchodzą następujące podmioty: Gmina Piła, GWDA spółka z o. o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o. o. w Pile, Fotowoltaika Piła Sp. z o. o., Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Windpower Poland sp. z o. o., TARPIL sp. z o. o., STUDIO K2 sp. z o. o.

Cele strategiczne Pilskiego Klastra Energetycznego: 
-poprawa jakości zasilania, 
-uzyskanie efektu ekonomicznego, 
-zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, 
-wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii w obrębie Klastra, 
-współpraca lokalna, regionalna, krajowa, międzynarodowa, 
-poprawa jakości powietrza atmosferycznego w regionie, 
-pozyskiwanie i wykorzystywanie dofinansowania z dostępnych środków publicznych, 
-realizacja Programu Rozwoju Elektromobilności wydanego przez Ministerstwo Energii, 
-program budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, elektrycznej oraz hybrydowej komunikacji, 
-promowanie wiedzy, technologii i rozwiązań służących osiągnięciu szeroko pojętej niezależności energetycznej w gospodarce, 
-zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Klastra.