Porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego
11.09.2017

Porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego

W dniu 11 września podpisane zostało pierwsze Porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy.
ędzie to możliwe poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii. Przedmiotowy Klaster utworzyły następujące podmioty: Gmina Piła, GWDA spółka z o.o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. w Pile, FOTOWOLTAIKA PIŁA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. 
Partnerzy Klastra w ramach podpisanego Porozumienia zobowiązali się do współpracy w zakresie transferu wiedzy, wdrażania innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii. 
Działania te przełożą się na wzmocnienie konkurencyjności podmiotów tworzących klaster w zakresie związanym z branżą energetyczną, ze szczególnym naciskiem na pozyskanie energii odnawialnej. 
Stworzenie Klastra umożliwi m.in. ubieganie się przez Fotowoltaika Piła Sp. z o.o. o uzyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW. 
Będzie to na chwilę obecną jedna z największych tego typu farm fotowoltaicznych w Polsce.
Ideą Klastrów energetycznych jest zaspokojenie ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy udziale odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym rozwoju lokalnej gospodarki.