Przepraszam! Ja tu rosnę!
21.06.2017

Przepraszam! Ja tu rosnę!

"Przepraszam! Ja tu rosnę!" jest najnowszym projektem GWDA sp. z o.o.
1/3 mieszkańców miasta nie posiada samochodów, a stojące auto zabiera około 12 m2 terenu wspólnego - terenu do którego wszyscy mieszkańcy mają prawo.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych mieszkańców, zachęcając do szanowania terenów zielonych, jak i prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia.
Akcja, która została zainaugurowana 24 maja, ma na celu ustawienie tabliczek z napisem „PRZEPRASZAM! JA TU ROSNĘ!” w miejscach „zielonych”.
Uroczystego otwarcia akcji dokonał Prezydent Miasta - Piotr Głowski, a pierwsze tabliczki zostały wbite, przez dzieci z klasy patronackiej naszej spółki.
Działanie to (mamy nadzieję), skutecznie zapobiegać będzie parkowaniu samochodów, na obszarach do tego nie przeznaczonych, jednocześnie promując poruszanie się komunikacją zbiorową czy jednośladami.