Przyjmowanie odpadów zielonych
18.06.2020

Przyjmowanie odpadów zielonych

GWDA sp. z o. o. informuje, iż przyjmuje na kompostownię odpady, w tym odpady zielone z parków i ogrodów tylko i wyłącznie od firm, z którymi ma podpisane umowy o współpracy.

Przyjmowane odpady muszą spełniać ściśle określone parametry jakościowe.

Informujemy jednocześnie, iż nie nie jesteśmy uprawnieni do bezpośredniego odbierania odpadów dostarczonych przez osoby fizyczne.