10.09.2019

"Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce"

"Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce" - publikacja książkowa, w której jednym z rozmówców był Prezes GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski.