Przejdź do strony: Rozbudowa placu kompostowego
Przejdź do strony: Budowa układu recyrkulacji wewnętrznej
Przejdź do strony: Modernizacja budynku spółki

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej: I ul Jastrzębia, II ul. Wawelska, III ul. Krzywa

Sekcja 9

GWDA sp. z o.o. w Pile na przełomie 2013/2014 roku zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej: I ul Jastrzębia, II ul. Wawelska, III ul. Krzywa” dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl). 

Łączna długość sieci grawitacyjnej wyniosła 843,5mb, natomiast rurociągów tłocznych wyniosła 923mb. W ramach dofinansowania wybudowano również 16 przykanalików o łącznej długości 183.7mb. Kwota dofinansowania opiewała na sumę 570.000 zł netto. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 902.302,14 zł netto.

ul. JASTRZĘBIA

ul. JASTRZĘBIA

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanych z litych rur PVC-U klasy N 
(SDR 41 SN4) o średnicy Φ200 oraz łącznej długości 482mb – Piła osiedle Motylewo SKR:

1. w ulicy Łabędziej ułożono sieć kanalizacji sanitarnej o długości 53,5mb
2. w ulicy Gęsiej ułożono sieć kanalizacji sanitarnej o długości 103,5mb
3. w działce drogowej ułożono siec kanalizacji sanitarnej o długości 39,5mb
4. w ulicy Bocianiej ułożono sieć kanalizacji sanitarnej o długości 285,5mb

Wybudowano trzynaście przykanalików o łącznej długości 114,5m wykonanych z niespienionych rur kanalizacyjnych PVC-U klasy N (SDR41 SN4) o średnicy Φ160mm

ul. WAWELSKA

ul. WAWELSKA

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Wawelskiej o długości 208mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonano z litych rur PVC-U klasy N (SDR41 SN4) 
o średnicy Φ200mm i Φ250mm

Wybudowano przepompownie ścieków przy ul. Wawelskiej, wyposażoną w dwie zatapialne pompy KSB z wirnikiem o swobodnym przepływie typu KRT F o mocy silnika 7,5kW każda. Każda z pomp jest wstanie przetłoczyć prawie 60m3/h ścieków

Wybudowano przewód tłoczny o długości 731mb, średnicy Φ160mmod przepompowni ścieków do istniejącego rurociągu tłocznego DN1000 na terenie oczyszczalni ścieków „GWDA”. Przewód tłoczny wykonano z rur i kształtek PE100 (SDR17 P).

ul. KRZYWA

ul. KRZYWA

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Krzywej o długości 153,5mb. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonano z litych rur PVC-U klasy S (SDR34 SN8) o średnicy Φ200

Wybudowano trzy przykanaliki o łącznej długości 69,2mb wykonanych z niespienionych rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SDR34 SN8) o średnicy Φ160mm

Wybudowano przepompownie ścieków przy ul. Krzywej, wyposażoną w dwie zatapialne pompy KSB z wirnikiem otwartym typu KRT F o mocy silnika 5,5 kW każda. Wydajność każdej z pomp wynosi prawie 16m3/h ścieków

Wybudowano przewód tłoczny o długości 192mb, średnicy Φ90mm wykonany z PE100 (SDR17 PN10). Przewód ten poprowadzono od przepompowni ścieków aż do skrzyżowania ulic Krzywej i Długosza gdzie włącza się w istniejący rurociąg tłoczny Φ125 odprowadzający ścieki z drukarni „AGORA”.

Sekcja 13

Wykonanie kanalizacji sanitarnej umożliwiło odprowadzenie ścieków z zakładów przemysłowych, z gospodarstw domowych oraz umożliwi odprowadzenie ścieków z działek, które w niedalekiej przyszłości zostaną zagospodarowane. Ścieki poprzez system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej płyną do lokalnych przepompowni ścieków, a następnie przewodami tłoczonymi są transportowane do istniejącego rurociągu tłocznego DN1000 i dalej na początek układu technologicznego na oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile.

Przedsięwzięcia są jednymi z wielu, które GWDA sp. z o.o. realizuje z myślą o środowisku, naszej gminie i jej mieszkańcach oraz swoich pracownikach.