Rusza budowa
09.11.2018

Rusza budowa "Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE"


8 listopada 2018 roku została podpisana umowa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551 972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.
Projekt ten, którego całkowity koszt wynosi 848 657,17 zł, zakłada utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany zostanie na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

W ramach powyższych działań, na terenie Centrum OZE zostaną wybudowane:
1. wieża wiatrakowa wraz turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 metrów, moc turbiny 5 kW), która służyć będzie do przekształcania siły wiatru  do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej,
2. kontener biurowy w którym będą prowadzone badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii,
3. Dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 sztuk o łącznej mocy 5 Kw.

Ponadto Centrum zostanie wyposażone w:
1. Mikroskop sił atomowych oraz symulator słońca, niezbędne do badań powierzchni fotowoltaicznych,
2. Silniki powietrzne, służące do badania wykorzystania energii sprężonego powietrza,
3. Zbiorniki ciśnieniowe, służące do przechowywania sprężonego powietrza, niezbędnego do badań naukowych.

Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu, jest konkurencyjna gospodarka oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły, za pomocą:
- optymalizacji gospodarki energetycznej przedsiębiorstw,
- badania autonomicznego powietrznego systemu zasilania, w celu opracowania wysokowydajnych turbin,
- badania wydajności ogniw fotowoltaicznych,
- optymalizacji mikrosieci prosumenckiej OZE.

Zdjęcie pochodzi z konferencji prasowej dotyczącej przyznania dofinansowania, od prawej:
Prezes Zarządu GWDA sp. z o.o. Tomasz Wojciechowski, Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Grzegorz Marciniak oraz Rektor Pilskiej Wyższej Szkoły Zawodowej Donat Mierzejewski.