Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Jednym z zadań GWDA sp. z o.o. jest eksploatacja pompowni ścieków i kanalizacji ciśnieniowej. Eksploatacja pompowni ścieków i kanalizacji ciśnieniowej polega na utrzymaniu pompowni ścieków i rurociągów tłocznych łącznie z należącymi do nich budowlami (zbiornikami pompowni, studzienkami zaworów napowietrzająco-odpowietrzających) w ciągłej zdolności do wypełniania swoich funkcji.

Sekcja 2

Zarząd GWDA sp. z o.o. informuje, że w celu zawarcia umowy na odbiór ścieków z nieruchomości obsługiwanych przez Spółkę należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy.
Przedmiotowe wnioski dostępne są w siedzibie Spółki (ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła) oraz w dziale formularze.
Wypełniony wniosek prosimy przesłać drogą mailową lub dostarczyć w formie papierowej na adres siedziby Spółki.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 67 211 35 50.

Gwarancją na spełnienie takich wymagań, jest bieżące utrzymywanie pompowni i kanalizacji ciśnieniowej, w gotowości eksploatacyjnej - przez co rozumie się:

KontrolęKontrolę

CzyszczenieCzyszczenie

KonserwacjęKonserwację

NaprawęNaprawę