Strefa klienta

Przejdź do strony: gwda gate
Przejdź do strony: Sieci kanalizacyjne
Przejdź do strony: Oferta kompostowni
Przejdź do strony: Cennik towarów na rok 2019

PRZYJĘCIE GRUZU

53,57 zł netto/Mg (57,86 zł brutto/Mg)

GWDA sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 lutego 2019 r. gruzowisko odpadów w Pile (wjazd od ul. Przemysłowej) czynne będzie w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 15.00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 607 939 608.

Odpady przewidziane do przyjęcia:
17 01 01 - odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - gruz ceglany
17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego z minimalną ilością ceramiki
17 05 04 - gleba, ziemia, kamienie, piasek

W kontenerach dostarczających odpady nie może być jakichkolwiek zanieczyszczeń innymi odpadami, w tym m. in.:
suporeks, drewno, profile metalowe, złom, butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej, plastik, PCV,
zkło butelkowe i opakowaniowe, worki po materiałach budowlanych, styropian, płyty karton-gips, szkło płaskie,
wiadra po cemencie, wykładziny, itp.
Ponadto przyjmowane odpady nie mogą być zanieczyszczone odpadami komunalnymi lub organicznymi.