Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, szeroko pojęta ekologia i odnawialne źródła energii – to zagadnienia szczególnie ważne dla GWDA sp. z o.o.
Kierując się zasadą „7 priorytetów – jedna przyszłość”, chcemy, aby podejmowane przez nas działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, owocowały wzrostem atrakcyjności i wiarygodności naszej spółki.
Przytrzymaj kursor nad odpowiednią kropelką, aby zobaczyć jej charakterystykę.