Uwaga! Konkurs!
03.01.2022

Uwaga! Konkurs!

Spółka GWDA ogłasza konkurs "Pokaż nam swój karmnik".
Do udziału zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym jest własnoręczne wykonanie funkcjonalnego karmnika z materiałów z recyklingu.
Zdjęcie pracy konkursowej wraz z opisem wykorzystanych materiałów należy przesłać na adres: majchrzak@gwda.pl do 24 stycznia 2022 roku do godziny 15:00.
Ze strony Organizatora należy pobrać, wypełnić oraz dołączyć w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan) formularz zgłoszeniowy (PDF, 114 kB).
Autorów najbardziej pomysłowych prac nagrodzimy atrakcyjnymi upominkami!

- ogłoszenie o konkursie (PDF, 457 kB)
- regulamin konkursu (PDF, 162 kB)
- formularz zgłoszeniowy (PDF, 114 kB)