UWAGA! Zmiana operatora sieci w Gminie Szydłowo.
25.10.2021

UWAGA! Zmiana operatora sieci w Gminie Szydłowo.

Uprzejmie informujemy, że Spółka GWDA sp. z o. o. w Pile, od dnia 01.01.2022 r. przestanie świadczyć usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szydłowo.
W związku z powyższym osoba odczytująca stany wodomierzy z Państwa nieruchomości dostarczy  porozumienie o rozwiązaniu umowy na odbiór ścieków z dniem 31.12.2021r. Prosimy o jego podpisanie i przekazanie jej spowrotem jednego egzemplarza.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2022 r. nowym operatorem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłowo będzie Gmina Szydłowo z siedzibą w Jaraczewie. Z uwagi na powyższe należy zwrócić się w okresie od 15.11.2021-23.12.2021r. do  Gminy Szydłowo w celu podpisania nowej umowy na odbiór ścieków.