telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Aktualności

28.11.2023

Wyróżnienie dla GWDY

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że nasza Spółka została wyróżniona w konkursie na najlepsze rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W kategorii „Wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym” przedstawiliśmy projekt „Zamknięcie obiegu materii organicznej w przyrodzie – kompostownia GWDA”, który został wyróżniony nagrodą w wysokości 20 tysięcy złotych.

Jest nam niezmiernie miło, że nasza praca oraz wysiłek w kwestii biogospodarki została dostrzeżona i uhonorowana. Jesteśmy dodatkowo zmotywowani do kontynuowania naszych działań w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym jak i propagowaniu zachowań mających na uwadze dobro środowiska naturalnego oraz poprawę efektywności wykorzystywania zasobów i stworzenia bardziej zrównoważonego modelu gospodarki.

Dziękujemy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za docenienie naszych działań. Serdecznie gratulujemy pozostałym laureatom konkursu.

Wyróżnienie w Konkursie Najlepsze rozwiązania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) za „Zamknięcie obiegu materii organicznej w przyrodzie – kompostownia GWDA” w wysokości 20 tysięcy złotych sfinansowana została ze środków poddziałania 2.4.1. POIR „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Krótki opis nagrodzonego rozwiązania:
W procesie kompostowania na instalacji kompostowni przetwarzane są osady ściekowe z własnej oraz okolicznych oczyszczalni ścieków, sortowane u źródła odpady biodegradowalne z przemysłu spożywczego, papierniczego i drzewnego, odpady z produkcji rolniczej, odpady zielone oraz inne odpady, których skład pozwala na ich wykorzystanie w procesie kompostowania.
Kompostowanie odpadów jest w najszerszym ujęciu naśladownictwem procesów występujących w przyrodzie.
W procesie odzysku organicznego R3 wytwarzane są produkty kompostowe: nawozy organiczne i organiczne środki poprawiające właściwości gleby.
Spółka posiada wymagane przepisami ustawy o nawozach i nawożeniu pozwolenia ministra
właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych oraz organicznego środka poprawiającego właściwości gleby, które wytwarzane są na bazie produkowanych przez naszą Spółkę kompostów.
Nasze produkty są bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.
Jest to istniejący model biznesowy organizacji.