telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Pilski Klaster Energetyczny

11 września 2017 roku podpisane zostało pierwsze w regionie Porozumienie o zawiązaniu Pilskiego Klastra Energetycznego, którego celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy poprzez rozbudowę wewnętrznych źródeł energii i wewnętrznej sieci dystrybucyjnej.
Obecnie w skład Klastra wchodzą następujące podmioty: Gmina Piła, GWDA spółka z o. o. w Pile, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o. o. w Pile, Fotowoltaika Piła Sp. z o. o., Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Windpower Poland sp. z o. o., TARPIL sp. z o. o., STUDIO K2 sp. z o. o.

Cele strategiczne Pilskiego Klastra Energetycznego: