telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Centrum Badawczo Rozwojowe OZE

Pomieszczenie techniczne. Biurko, krzesła, na biurku urządzenia i monitory.8 listopada 2018 roku została podpisana umowa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na mocy której GWDA sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 551.972,13 zł na „Budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile”.
Projekt ten, którego całkowity koszt wynosi 848.657,17 zł, zakładał utworzenie centrum badawczo-rozwojowego wraz z niezbędną aparaturą oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi przez GWDA sp. z o.o. w Pile, a zrealizowany został na podstawie umowy konsorcjum pomiędzy GWDA sp. z o.o. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile i Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski w Pile.

W ramach powyższych działań, na terenie Centrum OZE zostały wybudowane:
1. wieża wiatrakowa wraz turbiną siłowni wiatrowej (wysokość wieży 10 metrów, moc turbiny 5 kW), która służyć będzie do przekształcania siły wiatru  do napędu pomp w gospodarce wodno-ściekowej,
2. kontener biurowy w którym będą prowadzone badania nad nowymi technologiami związanymi z Odnawialnymi Źródłami Energii,
3. Dwa rzędy paneli fotowoltaicznych w ilości 20 sztuk o łącznej mocy 5 Kw.

Ponadto Centrum zostało wyposażone w:
1. Mikroskop sił atomowych oraz symulator słońca, niezbędne do badań powierzchni fotowoltaicznych,
2. Silniki powietrzne, służące do badania wykorzystania energii sprężonego powietrza,
3. Zbiorniki ciśnieniowe, służące do przechowywania sprężonego powietrza, niezbędnego do badań naukowych.

Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu, była konkurencyjna gospodarka oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw miasta Piły, za pomocą:
- optymalizacji gospodarki energetycznej przedsiębiorstw,
- badania autonomicznego powietrznego systemu zasilania, w celu opracowania wysokowydajnych turbin,
- badania wydajności ogniw fotowoltaicznych,
- optymalizacji mikrosieci prosumenckiej OZE.

Więcej na stronie Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE