telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Oczyszczalnia

Wielki zbiornik z cieczą, rurociągi i zasuwy. Daleko w tle budynek i las.

Charakterystyka ogólna

Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych.
Przyjęty i prawidłowo eksploatowany układ technologiczny umożliwia taki stopień oczyszczania ścieków, aby średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do zbiornika nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w przedmiotowym rozporządzeniu i założeniach projektowych.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

Technologia oczyszczalni