telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Budowa dodatkowego układu recyrkulacji wewnętrznej

Latem br. GWDA sp. z o. o. zrealizowała na swoim terenie przedsięwzięcie pn.: "Budowa dodatkowego układu recyrkulacji wewnętrznej na oczyszczalni ścików w Pile, ul. Na Leszkowie 4", dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wfosgw.poznan.pl).

Wykopy, hałdy piasku, betonowe budowle.

Kwota dofinansowania opiewała na sumę 450.000 zł netto. Całkowity koszt inwestycji to 577.456,07 zł netto.

Oczyszczalnia ścieków została rozbudowana o bardzo ważną, z punktu widzenia jakości oczyszczania ścieków, instalację o nazwie: Recyrkulacja wewnętrzna nr 3. Jak sugeruje sama nazwa jest to już 3 instalacja recyrkulacji wewnętrznej jaka powstała na przestrzeni ostatnich 20 lat w tej oczyszczalni, co wynika z zaostrzenia przepisów związanych z jakością ścieków oczyszczonych. Dodatkowa recyrkulacja pozwoli na jeszcze większą redukcję azotu ze ścieków.

Rura w wykopie.

Pomimo, że oczyszczalnia spełniała wymagania pozwolenia wodno-prawnego, w okresach największego jej obciążenia (kampania ziemniaczanej), pojawiały się trudności ze stabilnym utrzymaniem tzw. azotu ogólnego na poziomie poniżej 10 mg/l. Po wykonaniu tej instalacji, na podstawie obserwacji w trakcie ostatniej kampanii, dotrzymanie tego parametru nie było już tak trudne, a nawet pozwoliło stabilnie obniżyć go do poziomu 6,5 mg/l, czyli znacznie niżej niż mówi w/w pozwolenie wodno-prawne. Z ewidentną korzyścią dla środowiska - rzeki Gwdy. 

Wykonana instalacja składa się z dwóch rurociągów Ø 800 mm z żywic poliestrowych o łącznej długości 221 mb oraz dwóch mieszadeł pompowych: Typ: PP 4670.412 produkcji Flygt Niemcy z wirnikiem trójłopatkowym o średnicy 766 mm z dyfuzorem wlotowym.