telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

GWDA z myślą o wodorze

Pilski Zespół Roboczy do Spraw Technologii Wodorowych

Wydatnie korzystając z rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii, GWDA sp. z o.o. jest wielkim orędownikiem tego typu technologii. W czasach coraz większej świadomości społecznej, czymś naturalnym wydaje się być poszukiwanie nowych, niskoemisyjnych źródeł jej produkcji. W związku z powyższym, Prezes zarządu GWDA sp. z o.o. dr inż. Tomasz Wojciechowski był jednym z reprezentantów Gminy Piła, podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, dotyczącego strategii realizacji rozwoju technologii wodorowych.
Efektem dyskusji, było powołanie przez Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego, Pilskiego Zespołu Roboczego do Spraw Technologii Wodorowych, którego zadaniem będzie rozwój technologii, opartych na wykorzystaniu tego nowoczesnego nośnika energii. W pracach nad projektem będą brać udział: prezydent Piły Piotr Głowski, wiceprezydent Piły Beata Dudzińska, Zastępca Dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile Paweł Michał Owsianny oraz prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Grzegorz Marciniak.
Funkcję koordynatora niniejszego zespołu, pełni Prezes Zarządu GWDA sp. z o.o., dr inż. Tomasz Wojciechowski.

Wielkopolska Platforma Wodorowa

Wielkopolska Platforma Wodorowa to wielopłaszczyznowa struktura współpracy międzyśrodowiskowej, która sprzyjać ma efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki. Platforma działa poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz cztery Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelski.
W inauguracyjnym spotkaniu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej brali udział m.in. prezydent miasta Piotr Głowski, zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie Maciej Sytek. Przewodniczącym Platformy został Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego. Podczas kolejnego spotkania, mającego miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski wręczyli akty powołania członkom Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. 
Prezes Zarządu GWDA sp. z o.o., dr inż. Tomasz Wojciechowski, został powołany do udziału w pracach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, za pomocą Aktu Powołania na podstawie Uchwały Nr 1341/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2019 roku oraz Uchwały Nr 1585/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 roku.