telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju spółki GWDA sp. z o.o. w najbliższych latach opierać się będzie na dotychczasowych jej filarach, realizując przede wszystkim zadania własne gminy. Zarząd w uzgodnieniu z organem właścicielskim planują intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju infrastruktury związanej z jej magazynowaniem.


Strategia rozwoju 2023-2029 (PDF, 294 kB)