telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Termomodernizacja budynku biurowego i budynku garażowego oraz budowa instalacji pomp cieplnych

Termomodernizacja budynku biurowego i budynku garażowego oraz budowa instalacji pomp cieplnych do ogrzewania budynków z wyłączeniem z eksploatacji kotłowni olejowej, mające na celu  oszczędność energii cieplnej, wykorzystywanej do ogrzewania budynków oraz wyłączenie z eksploatacji zakładowej kotłowni, opalanej olejem opałowym.

W okresie od czerwca do września 2013 roku, GWDA sp. z o.o. zrealizowała na swoim terenie przedsięwzięcie pn.: "Termomodernizacja budynku biurowego i budynku garażowego oraz budowa instalacji pomp cieplnych do ogrzewania budynków z wyłączeniem z eksploatacji kotłowni olejowej, mające na celu  oszczędność energii cieplnej, wykorzystywanej do ogrzewania budynków oraz wyłączenie z eksploatacji zakładowej kotłowni, opalanej olejem opałowym", dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była termomodernizacja dwóch budynków: biurowo-administracyjnego i garażowego. Obiekty, których budowę datuje się na wczesne lata 90-te, dzięki tej inwestycji, prócz docieplenia w sumie 1845 m2 ścian, cokołów oraz dachów, zyskały również nowy, atrakcyjny wygląd, idealnie komponujący się z pięknym otoczeniem lasów, wśród których zlokalizowany  jest nasz zakład. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła na zmniejszenie kosztów ogrzewania 1 m² powierzchni z 7,21 zł/miesięcznie do 0,77 zł/miesięcznie dla budynku garażowego oraz  z 9,28 zł/miesięcznie do 0,36 zł/miesięcznie dla budynku biurowego. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię (%) wynosi 89,08% dla obiektu garażowego i 77,53% dla biurowego. Ograniczenie strat ciepła osiągnięto poprzez zmniejszenie jego przenikania przez ściany, dachy oraz stolarkę okienną i drzwiową w tym bramy.

Końcowym etapem przedsięwzięcia była zintegrowana z  termomodernizacją, budowa instalacji pomp ciepła, mających za zadanie odzyskiwać ciepło z oczyszczanych w spółce ścieków. Temperatura ścieków na oczyszczalni, nawet w okresie zimowym, nie spada poniżej 9-10 °C, co pozwala efektywnie  wykorzystać zawartą w nich energię do ogrzewania budynków spółki. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć wielkość emisji dwutlenku siarki z 136 kg/rok, dwutlenku azotu z 179 kg/rok, dwutlenku węgla z 59 070 kg/rok oraz pyłu z 66 kg/rok, zredukowana została do zera dla wszystkich tych zanieczyszczeń, gdyż nowe rozwiązanie w postaci pomp cieplnych jest w pełni ekologiczne i  pozbawione jakiegokolwiek, negatywnego wpływu na środowisko.