telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pile

Tablica z napisem Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pile, dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPrzedsięwzięcie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Pile”, dofinansowane zostało w ramach programu priorytetowego nr 1.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, konkurs nr 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK.

Przedsięwzięcie składało się z trzech zadań:

  1. Dostawy nowej energooszczędnej, wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej. Celem zadania była modernizacja systemu napowietrzania reaktorów biologicznych. Nowa dmuchawa, zamontowana w miejsce starego, wysłużonego już urządzenia ma za zadanie przejąć rolę wiodącej w systemie napowietrzania.
  2. Dostawy, montażu i rozruchu wirówki dekantacyjnej w węźle odwadniania osadu. Celem zadania była poprawa efektu odwodnienia osadu ściekowego. GWDA Sp. z o.o. w przyszłości zamierza przenieść wirówkę wraz układem sterowania w miejsce linii odwadniania osadu w planowanej biogazowni.
  3. Budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,68 kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą elektroenergetyczną. Powierzchnia instalacji to 270 m2. Instalacja służy do produkcji energii elektrycznej w ilości ok. 50 MWh/r, która wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków GWDA.