telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Znaczące aspekty środowiskowe

Dłoń w niebieskiej, gumowej rękawiczce, trzyma probówkę. Nabiera wodę do probówki.GWDA sp. z o.o. w wyniku swojej działalności zidentyfikowała znaczące aspekty środowiskowe. Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych w Spółce jest stale monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko.

Wykaz znaczących aspektów środowiskowych:

 • Zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki
 • Zrzut do rzeki ścieków oczyszczonych o niewłaściwych parametrach w wyniku uszkodzenia obiektu  budowlanego (rozszczelnienie zbiornika) – awaria
 • Zrzut na pola ścieków oczyszczonych o niewłaściwych parametrach w wyniku uszkodzenia obiektu  budowlanego (rozszczelnienie zbiornika) – awaria
 • Zrzut do rzeki ścieków nieoczyszczonych w wyniku uszkodzenia obiektu budowlanego (rozszczelnienie zbiornika) – awaria
 • Zrzut na pola ścieków nieoczyszczonych w wyniku uszkodzenia obiektu budowlanego (rozszczelnienie zbiornika) – awaria
 • Rozlanie ścieków oczyszczonych na terenie (gruncie) w wyniku uszkodzenia obiektu budowlanego (rozszczelnienie zbiornika) – awaria
 • Rozlanie ścieków nieoczyszczonych na terenie (gruncie) w wyniku uszkodzenia obiektu budowlanego (rozszczelnienie zbiornika) – awaria
 • Rozlanie ścieków w wyniku ataku terrorystycznego
 • Rozlanie kwasu octowego na terenie (gruncie) w wyniku awarii instalacji dozującej
 • Zanieczyszczenie terenu PAX’em w wyniku awarii
 • Zanieczyszczenie terenu PIX’em w wyniku awarii
 • Emisja hałasu do otoczenia w wyniku uszkodzenia bram lub okien
 • Zrzut ścieków nieoczyszczonych do rzeki w wyniku zaniku zasilania w energię elektryczną
 • Zrzut ścieków o niewłaściwych parametrach do rzeki w wyniku zaniku zasilania w energię elektryczną
 • Emisja pyłów i dymów do środowiska w wyniku pożaru – teren oczyszczalni ścieków GWDA
 • Zrzut ścieków popożarniczych do środowiska w wyniku pożaru - teren oczyszczalni ścieków GWDA
 • Użytkowanie zbiornika paliwa – awaria – rozszczelnienie, rozlanie paliwa w czasie tankowania
 • Przypadkowe (awaryjne) zanieczyszczenie wód podziemnych (gruntowych) podczas eksploatacji ujęcia
 • Przedostanie się wód opadowych i/lub odcieków do gruntu w wyniku uszkodzenia ciągłości płyty
 • Emisja pyłów i dymów do środowiska w wyniku pożaru – Kompostowia, pożar na terenie
 • Zrzut ścieków popożarniczych do środowiska w wyniku pożaru - Kompostownia, pożar na terenie
 • Emisja substancji złowonnych
 • Powstawanie odpadów
 • Sprzedaż nawozów organicznych i środków poprawiających właściwości gleby