telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Instrukcje przyjęć

Przyjmowanie odpadów zielonych

GWDA sp. z o.o. informuje, iż przyjmuje na kompostownię odpady, w tym odpady zielone z parków i ogrodów tylko i wyłącznie od firm, z którymi ma podpisane umowy o współpracy.
Przyjmowane odpady muszą spełniać ściśle określone parametry jakościowe.
Informujemy jednocześnie, iż nie nie jesteśmy uprawnieni do bezpośredniego odbierania odpadów dostarczonych przez osoby fizyczne.