telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Certyfikaty produktowe

Kompost spełniający parametry Zezwolenia oraz przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu jest klasyfikowany jako organiczny, glebotwórczy nawóz, podobny w działaniu do obornika. Zwiększa pojemność wodną i cieplną gleb, poprawia stosunki wodno-powietrzne, zwiększa warstwę próchniczą dostarcza węgla, azotu i fosforu, a także potasu, polepsza wykorzystanie przez rośliny nawozów sztucznych, a tym samym zmniejsza ich wypłukiwanie. Sposób produkcji wg technologii Systemu GWDA kompostowania osadów wraz z materiałem strukturalnym metodą statyczną z wymuszonym napowietrzaniem. Produkcja odbywa się zgodnie z projektem technologicznym GWDA. Produkt jest certyfikowany.