telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

EMAS

EMAS - Wspólnotowy System Eko-Zarządzania i Audytu, opisany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r.
Naszym celem jest nieustanne działanie na rzecz poprawy środowiska poprzez wykazywanie swojego zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju, zgodność z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia.