telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Ceny za przyjęcie odpadów w roku 2024

Cena za przyjęcie odpadów o kodzie 20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) od firm dostarczających odpady wynosi:
250,00 zł netto/Mg (270,00 zł brutto/Mg).
Cena dotyczy odpadów o średnicy gałęzi, konarów do 15 cm, wolnych od zanieczyszczeń innymi odpadami.

Cena z przyjęcie odpadów biodegradowalnych

Gałęzie i korzenie drzew i krzewów o średnicy powyżej 15 cm  - odpad wymaga rozdrobnienia - cena kalkulowana oddzielnie dla danej dostawy.
Ceny za inne odpady biodegradowalne ustalane są indywidualnie.