telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Aktualności

27.11.2023

Nowa energooszczędna dmuchawa

W kwietniu Spółka GWDA dokonała montażu nowej, energooszczędnej dmuchawy promieniowej (model: turbomax max 150-c060). Została ona zamontowana w istniejącym budynku dmuchaw w miejsce starego, wysłużonego już urządzenia.

Realizację zadania wykonano w celu modernizacji systemu napowietrzania reaktorów biologicznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pile”, dofinansowanego z programu priorytetowego nr 1.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, konkurs nr 27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK.

Pierwsze tygodnie pracy nowej dmuchawy pokazują znaczne oszczędności energii i niezawodność urządzenia.