telefon: 67 211 35 52email: biuro@gwda.pl

Aktualności

30.11.2023

Dzień Gleby „Gleba i Woda, źródło życia”

Kula ziemska wykonana z ziemi. Wystająca z kuli ziemskiej mała roślina.Obchodzony 5 grudnia dzień jest okazją do zwrócenia uwagi na problemy związane z degradacją gleby, ochroną bioróżnorodności, utrzymaniem żyzności gleby oraz zrównoważonym gospodarowaniem zasobami glebowymi. Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Gleby jest „Gleba i woda, źródło życia”. Przetrwanie naszej planety zależy od cennego połączenia między glebą i wodą. Dlatego też ochrona gleby jest istotna ze względu na jej kluczową rolę w produkcji żywności, regulacji cyklu wodnego, utrzymania różnorodności biologicznej i wielu innych funkcji ekosystemowych. Celem działań jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat roli, jaką pełni gleba w ekosystemie, a także potrzeby jej ochrony.

Oto najważniejsze zagadnienia:

Dzień Gleby stanowi doskonałą okazję do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat roli gleby w utrzymaniu zdrowego ekosystemu, produkcji żywności i regulacji klimatu.

GWDA sp. z o.o. jest uczestnikiem Krajowego Hubu ds. Gleb, członkiem European Compost Network oraz sygnatariuszem SOS: Save Our Soil.